กระดานข่าว สธว.

วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
12 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ได้ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ๒ ชุดการแสดง โดยแบ่ง เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอ สิรินธร ในชุดการแสดง “ฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน”วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปัฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม .3 และ ม.6 โดยนายบัณฑิตพลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธะานในพิธีวันที่ 4 มีนาคม 2564

วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564

วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบัณฑิต พลอาษา ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยมีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกมเพื่อรับของขวัญ การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างนักเรียน แจกของขวัญจากคณะครู

สามารถเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้ที่ https://youtu.be/qZvD_7CGX3c

วันที่ 8 มกราคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

วันที่ 3 มีนาคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

วันที่ 3 มีนาคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลไปยังศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ระดับชาติ) ในระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหวิทยาเขต 6 ได้กำหนดให้มีกาคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 โดยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 70 รายการ ได้รางวัลเหรียญทอง 61 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้งสิ้น 22 รายการ

โดยสามารถดูรายละเอียดรางวัลได้ที่ https://esan69.sillapa.net/sm-ubn3/modules/report/report_school_result_single.php?id=8&category_id=&category_name=

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันบางรายการ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ โยนไข่ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โซโดกุ ฯลฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562