กระดานข่าว สธว.

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

1. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. สอบจัดชั้นเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

3. ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

4. รายงานตัวและมอบตัว วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

วันที่ 5 กุมภาพัธ์ 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยมีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกมเพื่อรับของขวัญ การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างนักเรียน แจกของขวัญจากคณะครู

สามารถเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้ที่ https://youtu.be/qZvD_7CGX3c

วันที่ 8 มกราคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ระดับชาติ) ในระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหวิทยาเขต 6 ได้กำหนดให้มีกาคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 โดยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 70 รายการ ได้รางวัลเหรียญทอง 61 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้งสิ้น 22 รายการ

โดยสามารถดูรายละเอียดรางวัลได้ที่ https://esan69.sillapa.net/sm-ubn3/modules/report/report_school_result_single.php?id=8&category_id=&category_name=

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันบางรายการ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ โยนไข่ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โซโดกุ ฯลฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562