วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบัณฑิต พลอาษา ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย