มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf